Op verhaal komen

Inspiratiedag, etmaal of meerdaagse voor zorg- en hulpverleners om op te ademen, tot rust te komen en verhalen te delen in het klooster van Huissen.

Het zijn drukke en verwarrende tijden, zeker in de zorg. Je staat dag, en misschien ook wel nacht, klaar voor de ander. En je raakt hoe dan ook verbonden met het verhaal van de ander. Je luistert, helpt waar kan. Doet daarmee zoveel mogelijk rechtaan dat wat je werk is, je ambacht waar je vanuit je passie voor gekozen hebt.
Maar ergens is er ook een grens aan dat wat kan. En al wil je er misschien niet van weten, op een keer is het nodig om even te stoppen. Om tot rust te komen, te luisteren hoe het nu eigenlijk met jou gaat, stil te staan bij jouw eigen verhaal. Om daar recht aan te doen. Vandaar dit aanbod om door middel van vertelrituelen en speelse werkvormen met lichaam en stem de verhalen op gang te laten komen en te delen. Stilte, wandelen, schetsen, schrijven en vertellen vormen de basis bij deze dag(en) in de ontmoeting met jezelf en de ander.

Begeleiding: Margreet Roos (geestelijk verzorger GGZ-Antes) en Pete Pronk (verhalenverteller); zij zijn beiden ervaren als het gaat om zorg en weten van het wankele evenwicht tussen er voor de ander moeten zijn en de noodzaak om voor jezelf te (leren) zorgen. Sinds 2013 geven zij o.a. 4x per jaar midweken ‘Jouw verhaal doet er toe, werken met herstelverhalen’, voor mensen binnen de psychiatrie.

Pete Pronk: beeldend vertellen - op verhaal komen

Info en aanmelden

Meer informatie via secretariaat klooster Huissen 026 3264422 of info@kloosterhuissen.nl of via petepronk@compaqnet.nl