Privacyverklaring

Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Verhalenatelier Pete Pronk de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en ons contactformulier.

Cookies

Verhalenatelier Pete Pronk registreert gegevens over het gebruik van deze website. Daarbij worden cookies gebruikt. Het gaat daarbij alleen om noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website beter te laten functioneren.

Formulieren op deze website

Op de contactpagina staat een formulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons emailprogramma op een Nederlandse webhosting server. De gegevens ingevuld in het contactformulier worden verstuurd naar Verhalenatelier Pete Pronk en worden niet aan derden verstrekt.
De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek.

Goed om te weten

Je hebt recht op inzage van de gegevens die Verhalenatelier Pete Pronk van jou heeft ontvangen en je kunt deze laten corrigeren of verwijderen.
Als je jouw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij je kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat je belangrijke informatie over jouw vraag of contactverzoek niet kunt ontvangen.

Verhalenatelier Pete Pronk
C.J. der Kinderenplein 6
1111 PK  Diemen
Mobiel: 06 13864928
Email: petepronk@compaqnet.nl