Verhalen

Heel wat verhalen hebben in de afgelopen vijfentwintig jaar het licht gezien. Ze zijn gekomen en weer gegaan en zo hoort het ook.
Doch een paar blijven maar aandringen als weerbarstige lievelingen zoals ‘de Kaarsenmaker’, ‘Jans Gans’, ‘De Verhalenverteller, de Dood en de Liefde’.

Ze kunnen op aanvraag verteld worden.
En die andere verhalen?
Die bewaar ik in mijn hart. Als je nieuwsgierig bent vraag me er maar naar, we kunnen er zo een voorstelling van maken.

Archief

Voorstelling: De Kaarsenmaker en het Lied van Adem (mogelijk aangevuld met andere verhalen)

Een vertelling op het scherp van de snede,
ontsproten uit de krochten van de ziel,
rafelig als het leven zelf,
met hier en daar een verstilde schreeuw, een lied, een lach….
veel meer heeft de verteller ook niet in de hand,
verwonderen, dat is eigenlijk alles.

Voorstelling met Ithaka: “DE REIS”

Muziektheater – Stemexpressie – Improvisatie

Een stel muzikanten
zonderlingen
uit een ver verleden
ademend in dat wat nu is
banen zij zich een weg door stilte en chaos
om als druppels uit de zee aan te spoelen
…niet het doel doch de reis zal hen leren hoe te gaan.

Ithaka bestaat uit:
Anna Steinebach – piano
Fred Tuinder – klarinet
Henk Scheffer – bas
Jan Krans – viool
Joost Koedijk – gitaar
Pete Pronk – stem

 

Evangelielezing: “Marcus vertelt… verder”

Hoe het wonderlijke verhaal van Jezus van Nazareth, gezien door de ogen van Marcus, in een onwaarschijnlijke leesvertelling van tweeënhalf uur weer tot leven kan komen.
Deze lezing vond o.a. plaats op 12 april 2017 in de PThU Theaterzaal van de UVA te Amsterdam:

Laat je tijdens de Stille Week meenemen tijdens een adembenemende lezing van 2,5 uur omtrent het wonderlijke verhaal van Jezus van Nazareth, zo’n kleine 2000 jaar geleden bijeengebracht en opgetekend door ene Marcus en voorgedragen door verhalenverteller Pete Pronk.

Het Evangelie naar Marcus is het eerste op schrift gestelde verhaal over Jezus van Nazareth. In de begintijd kon iedereen het in z’n geheel horen voorlezen, maar na verloop van tijd begon men het alleen in fragmenten te lezen en kwamen ook de uitleggingen. Nu, vele eeuwen later, klinkt het hele Evangelie opnieuw, in de Stille Week.

Zo’n ongekende ervaring van tweeënhalf uur ononderbroken verhaal is de meest directe manier om de intensiteit van het leven van Jezus tot je door te laten dringen. Er ligt in het Evangelie naar Marcus een geweldige dynamiek besloten. Zijn taal is bij vlagen expressief en kleurrijk, soms heftig en rauw, dan weer intiem en kwetsbaar. De tijd lijkt wel stil te staan …

Vertelvoorstelling “In verhalen kun je wonen”

“In verhalen kun je wonen” is een speciaal voor het Bredevoorts Literaire Café samengestelde vertelvoorstelling. Laat je meenemen gedurende deze wonderlijke avond waarin de tijd geen rol meer speelt en je als toeschouwer verdwijnt in de wonderlijke wereld van het verhaal.

Het zijn verhalen op het scherpst van de snede, gemaakt en vormgegeven door de eigenzinnige en doorleefde verhalenverteller Pete Pronk uit Amsterdam.

Omtrent zijn verhalen en wijze van vertellen zegt hij: “Ten diepste wil iedere mens het verhaal vertellen dat in hem of haar leeft. Maar op een of andere manier houden we ons vaak in. Ontbreekt het ons aan lef. Durven we niet. Begrijpelijk want vertellen is jezelf laten zien en dat is kwetsbaar.

In de loop van mijn leven heb ik geleerd dat je verhaal er toe doet. Met alles er op en er aan, licht én donker. Met name door het begeleiden van mensen die in de psychiatrie zijn beland en door het werken met de stem (hij is o.a. verbonden aan het Roy Hart Theatre) hebben mijn verhalen de kleur en klank gekregen die bij ze past.

Ten diepste zijn het vertellingen op het scherp van de snede, ontsproten uit de krochten van de ziel, rafelig als het leven zelf, met hier en daar een verstilde schreeuw, een lied, een lach…. Veel meer heeft de verteller ook niet in de hand, verbeelden en verwonderen, dat is eigenlijk alles.”

Deze voorstelling vond plaats op vrijdag 29 september 2017 in het Literair Café te Bredevoort.

Symposium Vrij Vertellen van Herstelverhalen – Geraakt door verhalen

Donderdag 25 september 2014 vond in het Dominicanenklooster Huissen een symposium plaats over het creatief werken met verhalen in de wereld van psychiatrie.

Met een kleine 300 deelnemers was het klooster tot aan aan het dak gevuld. De belangstelling voor dit thema blijkt enorm. Er is een brede interesse bij zowel professionals als clienten voor de krachtige werking van eigen verhalen en hoe deze op creatieve wijze ingezet kunnen worden om mensen met een psychischSONY DSCe beperking op hun spoor van herstel te zetten. Daarbij zijn de themaweken ‘Vrij vertellen van je eigen herstelverhaal’ zoals ze gegeven worden in het klooster van Huissen uniek in Nederland. Zeer treffend waren de verhalen van de sprekers Liesbeth Woertman, Wilma Boevink en Pete Pronk. Ook de gezongen verhalen van zangeres Frederique Spigt raakten de deelnemers zichtbaar. Na de lunchpauze gingen de deelnemers uiteen in groepen voor de twee workshop-rondes. Daarbij konden de deelnemers kiezen uit verschillende werk-vormen zoals stemexpressie, zang, fotografie, meditatie of dans. Na een afsluitend drankje keerden de deelnemers geraakt én gevoed weer huiswaarts.

Enkele reacties van betrokkenen:
Wat een bijeenkomst zeg… zo moeten er meer komen, omdat in/rond de psychiatrie de herstelbijeenkomsten NIET zo vol passie en bezieling zijn. En dat MOET juist wel, zonder dat is herstel(verhalen maken) gewoon het zoveelste interveniërende kunstje in de psychiatrie. Mensen zouden bij hun herstel(verhalen maken) gaandeweg hun gevoelens, emoties, passie en bezieling moeten hervinden. Zowel de cliënten als ook de professionals. En een bocht maken, zoals jullie vandaag deden in de lijn van ‘online cursus herstelverhaal schrijven’, dat vond ik broodnodig. Al met al ben ik zo blij met deze dag… en ik probeer er hierna nog her en der bekendheid aan te geven!!!” Wilma Boevink.

‘”Pete! Het zindert nog na. ‘De zwarte zon’ is nog niet onder:) het lied wekt mij in de nacht, heel merkwaardig. Jan en ik zijn blij dat we iets konden betekenen.” Frédérique Spigt.