Kerkdiensten

“Bijbelse verhalen ritselen.
dat komt omdat er mensen in wonen,
mensen die geraakt zijn,
mensen met een verhaal.
“De kunst is om dat zichtbaar te maken.”

“Bijbelse verhalen inspireren me.
Ze zijn niet te begrijpen.
Er staat niet wat er staat.
Uitleggen heeft geen zin.
Verwonderd raken, daar begint het mee.
En dan maar vertellen…….”

Van tijd tot tijd gaat wordt mij gevraagd voor te gaan in kerkdienst en viering, niet om te preken maar om de oude verhalen weer opnieuw te vertellen op zo’n wijze dat mensen weer verwonderd raken en voelen…. dat verhaal raakt mijn verhaal.
Naast de kerkdiensten met verhalen ga ik een aantal keren per jaar voor in een van de vieringen van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

Kerkdiensten

Zondag 6 maart 2022 vertel ik in de Keizersgrachtkerk op de 1e zondag in de 40-dagentijd over het verhaal van ‘De verzoeking in de woestijn’. Een vertelling die raakt aan de diepste krochten van de ziel. Over leegte, stemmen, geest en duivel en oases.
De dienst begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk. Meer informatie vind je op  Keizersgrachtkerk – welkom, ook te volgen via Keizersgrachtkerk – Kerkdienst live

Zondag 8 mei ga ik voor in de Bonifaciuskerk te Medemblik met het verhaal van een moeder (Moederdag). Voor meer informatie zie tegen die tijd op Bonifaciuskerk Medemblik

Zondag 16 oktober 2022 vertel ik in de Keizersgracht rond het thema ‘Genade’.
De dienst begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk. Meer informatie vind je op  Keizersgrachtkerk – welkom , ook te volgen via Keizersgrachtkerk – Kerkdienst live